TVORBA LOGA

CO OBSAHUJE?
CO JEŠTĚ OBSAHUJE?
JAK DLOUHO TRVÁ?
JAK PROBÍHÁ?
KOLIK STOJÍ?
SLEVY A DOPLŇKOVÉ SLUŽBYCO OBSAHUJE


• PREZENTAČNÍ PDF
- přehledný dokument, který za mě na dálku odprezentuje výsledek
- vysvětlení, jak jsem k návrhu dospěl, proč jsem to udělal právě tak

• VIZUÁLNÍ STYL
- součástí PDF jsou i stránky věnované tomu hlavnímu, tedy celkovému vizuálu
- uvidíte, jak bude značka vypadat na tiskovinách a reklamních předmětech
- uvidíte rozvoj prvků značky a možnosti využití v celé škále firemní komunikace

• ZDROJOVÉ SOUBORY
- finální značku obdržíte ve formátu EPS - vektorový formát
- pro okamžité použití dodávám zároveň PNG v rozlišení 600 DPI
- EPS je určen primárně pro tiskárnu, webdesignera a další, kteří vyžadují zdroje
- PNG je pro Vás, můžete ho ihned vložit do dokumentů, podpisu emailu apod.

CO JEŠTĚ OBSAHUJE


• GRAFICKÝ MANUÁL
- nedílná součást každé značky
- PDF dokument, který za vás bude jednat s tiskárnou, webdesignerem a dalšími
- stručné a jasné podněty k používání loga a vizuálního stylu - značky jako celku

- obsahuje kapitoly:
• ZNAČKA (základní a doplňkové varianty, minimální velikost, ochranná zóna, …)
• VIZUÁLNÍ STYL (prvky, použití, význam, aplikace na materiály)
• TISKOVINY (konstrukce a rozmístění prvků, styly textů)
• BAREVNOST (základní barvy, doplňkové barvy)
• TYPOGRAFIE (hlavní písmo, doplňkové písmo, styly nadpisů)

• JAK TAKOVÝ MANUÁL VYPADÁ?
- zajíce v pytli nemá nikdo rád, napište mi a zašlu vám ukázky realizovaných manuálů

JAK DLOUHO TVORBA TRVÁ?


• LOGO A VIZUÁLNÍ STYL
- jeden návrh a jeho rozpracování připravuji zpravidla do 10 dní

• GRAFICKÝ MANUÁL
- do 7 dnů

• DALŠÍ GRAFICKÉ PRÁCE
- individuálně, termín vždy sdělím předem

U všech termínů se počítají výhradně pracovní dny.

JAKÝ JE PRŮBĚH?


• OTÁZKY
- před začátkem tvorby se ptám na otázky, které pomohou v tvorbě
- snažím se pochopit Váš brand a Vaši cílovou skupinu

• ZÁLOHA
- navrhovat začínám po přijetí zálohy, která činí 60 % z domluvené ceny
- 60 % proto, jelikož proces před samotnou prezentací je nejnáročnější z celé zakázky

• PŘIPOMÍNKY
- po předložení návrhů budeme společně ladit značku k dokonalosti

• CO KDYŽ SE VÁM NÁVRHY NELÍBÍ?
- pokud návrhy odmítnete, nevzniká nárok na návrhy ani zálohu
- ale nebojte se, za posledních 6 let se to stalo jen jednou

KOLIK STOJÍ TVORBA ZNAČKY?


• JEDEN NÁVRH, JEDNA CENA - PROČ?
- čím více návrhů dostanete, tím méně efektivní je následné rozhodování
- za posledních 6 let mohu prohlásit, že:
- 95 % klientů požaduje pouze jeden návrh
- a 99,9 % klientů s ním vyjádří svou spokojenost

• LOGO A VIZUÁLNÍ STYL
- od 10 000 Kč za návrh v závislosti na požadavcích a složitosti
- nejedná se jen o hezký obrázek, ale rozpracování nápadu a vizuálů
- při tvorbě můžou vzniknout i další návrhy, takže nakonec můžete vybírat klidně i z 2-3

• GRAFICKÝ MANUÁL
- 5–10 000 Kč
- cena závisí na množství definic a vytvořených tiskovin/grafik

• TISKOVINY - VIZITKY / HL.PAPÍR / OBÁLKA / …
- od 1 000 Kč za návrh (většinou 2 varianty)

• DALŠÍ GRAFIKA - SOCIÁLNÍ SÍTĚ / REKLAMNÍ MATERIÁLY / …
- individuální cena v závislosti na dohodě a rozsahu zakázky

SLEVY - CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ


• 10 % SLEVA PŘI PLATBĚ CELÉ ZAKÁZKY PŘEDEM
- platí pro zakázky s cenou od 20 000 Kč

• GRAFICKÝ MANUÁL ZDARMA
- objednejte si dva návrhy loga a ušetříte až 10 000 Kč

• TISKOVINY ZDARMA
- vizitky, hlavičkový papír a obálka
- při objednávce loga a manuálu ušetříte minimálně 3 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Věřím, že jste se dozvěděli vše podstatné, těším se na naši spolupráci.